Historia

Taekwondon synty sijoittuu arviolta n. 2000 vuoden taakse Korean niemimaalle. Tuolta ajalta löydetyissä hautamaalauksissa kuvataan nykyistä taekwondoa muistuttavia itsepuolustustekniikoita. Myöhemmin Koreassa alueella eri valtakunnat kävivät sotia, joissa hyvistä lähitaistelutaidoista oli hyötyä. Lähialueiden taistelutekniikoista saatiin vaikutteita, tapoja ja filosofioita korealaiseen tekniikkaan, millä oli suotuisa vaikutus Taekwondon kehitykseen.

Japanin miehittäessä Korean 1910, korealaisten taistelutaitojen harjoittaminen kiellettiin, jotta niitä ei käytettäisi vallankumouksen merkeissä. Silti japanilaisia kendoa ja judoa opetettiin koululaisille, mikä vaikutti myös taekwondon kehitykseen. Lajin harrastaminen ei siis suinkaan loppunut, vaan sitä harjoiteltiin salassa miehittäjiltä mm. itsenäisyys- ja vapautusarmeijoiden piirissä.

Toisen maailman sodan ja Japanin miehityksen loppuessa 1945, vapautui kamppailulajien harjoitteleminen Korean niemimaalla. Eri kamppailulajikouluja syntyi suhteellisen nopeasti, näistä ensimmäisiä olivat Chungdo Kwan, Song Moo Kwan, Jidokwan, Chang Moo Kwan sekä Moo Duk Kwan. Vuonna 1961 eri koulut allekirjoittivat yhdistymisasiakirjan, jonka seurauksena perustettiin Korean Tae Soo Do Liitto. Vuonna 1965 yhdistyksen nimi muutettiin Korean Taekwondo Liitoksi (Korea Taekwondo Association). Taekwondo nimettiin korean kansallisurheiluksi vuonna 1971 ja seuraavana vuonna perustettiin maailman taekwondon päämaja Kukkiwon. Edelleen vuotta myöhemmin (1973) perustettiin World Taekwondo Federation (WTF) ja saman vuonna pidettiin myös ensimmäiset taekwondon maailman mestaruuskilpailut Soulissa. Korean Taekwondo -liitto (KTA) päätti 8.1.1977, että ainoa virallinen Dan-todistus on Kukkiwonin myöntämä sertifikaatti.

Vuonna 1980 taekwondo hyväksyttiin olympiakelpoiseksi lajiksi ja vuonna 1988 taekwondo olikin esittelylajina Soulin olympialaisissa. Tähän päivään mennessä on taekwondo kaiken kaikkiaan esiintynyt olympialaisissa viisi kertaa, kahdesti esittelylajina (1988 ja 1992) sekä kolmesti virallisena lajina (2000, 2004 ja 2008).

Suomeen taekwondo saapui vuonna 1979 Mestari Hwang, Dae Jinin tuomana. Mestari Hwang on itse aikanaan ollut yhden taekwondon alkuperäiskoulun Jidokwanin oppilaita. Ensimmäiset seurat perustettiin hänen toimestaan Klaukkalaan, Helsinkiin, Lahteen ja Turkuun. Mestari Hwangin vaikutuksesta Suomeen saapui myös muita korealaisia kamppailulajiopettajia, näistä taekwondoa opettamaan tulivat mm. Park Jong Man, Chun Dong Kun. Molemmat opettivat lajia Suomessa lähes kymmenen vuotta ja heillä on edelleenkin lukuisia aktiivisia oppilaita jatkamassa taekwondon harjoittelua.