Taekwondon sääntömääräinen vuosikokous


Porvoon Taekwondon sääntömääräinen vuosikokous
Paikka: Merituulentie 32, Porvoo
Aika: 7.2.2018 klo 18.00

Esityslista: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään vahvistettavaksi vuosikertomus, tilit ja tilintarkistajien lausunto.
 6. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 
 1. Päätetään liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta
 2. HALLITUKSEN EHDOTUS:

        – Peruskurssi 90€, Loppu kalenterikausi 50€

        – Harrastusmaksu  150€ kalenterikausi (300€/v)

       – 13kk maksu tarvittaessa 

 1. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (Merja Nurmi ja Dan Blomberg)
  – Merja Nurmi on ilmaissut suostumuksensa jatkaa hallituksessa
 2. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja 
 1. Valitaan edustajat Suomen Taekwondo liiton kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin 
 1. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten mukaisesti vireille panemat muut asiat

          – Sääntömuutosehdotus
– Porvoon Taekwondo 30 v
 

 1. Kokouksen päättäminen

Porvoon Taekwondo vuosikokous 2018

Julkaistu kohteessa Uutiset